home | aktualności | archiwum | regulamin | zapisy | trasa | wyniki | galeria 2022 | galeria 2021 | galeria 2020 | galeria 2019 | galeria 2018 | galeria 2017 | galeria 2016 | historia | informacja o mieście | kontakt

menu
Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

2016/02/22

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży powstał wraz z oddaniem do użytku Pływalni “DELFIN” w 1974 roku.

       

Chodzież jest animatorem działań w zakresie upowszechniania masowej kultury fizycznej sportu i rekreacji.

   

Baza sportowa MOSiR:

W ścisłej współpracy z MOSiR działa:powrót