home | aktualności | archiwum | regulamin | zapisy | trasa | wyniki | galeria 2022 | galeria 2021 | galeria 2020 | galeria 2019 | galeria 2018 | galeria 2017 | galeria 2016 | historia | informacja o mieście | kontakt

menu
Aktualności

Wygraj smartfona na ZaDyszce

2016/08/25

Uczestnicy Chodzieskiej ZaDyszki - zarówno zawodnicy, jak i kibice - będą mogli wziąć udział w konkursie i wygrać smartfona. Podczas biegu odbędzie się bowiem losowanie nagród w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miejski w Chodzieży. 

Urząd Miejski w Chodzieży wydał informator wybranych imprez odbywających się na terenie miasta w okresie od maja do września 2016 r. Informator ma formę ulotki z kuponem konkursowym, który zawiera trzy proste pytania. Aby udzielić prawidłowych odpowiedzi, a tym samym wziąć udział w konkursie, wystarczy zainteresować się przebiegiem wymienionych w ulotce imprez.
Nagrodami dla zwycięzców są smartfony, które zostaną rozlosowane wśród uczestników konkursu podczas imprezy biegowej Chodzieska ZaDyszka - 11 września br.

Wsytarczy więc zjawić się na na ZaDyszce w Chodzieży i wrzucić wypełniony kupon do urny.
 
Regulamin konkursu pt. „Weź udział w konkursie. Wygraj smartfona"
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska w Chodzieży.
2. Losowanie nagród odbędzie się podczas imprezy sportowej Chodzieska ZaDyszka, w dniu 11 września 2016 r. na terenach MOSiR, przy ul. Staszica 2 w Chodzieży.
3. Celem konkursu jest promocja wybranych imprez w Chodzieży, odbywających się w miesiącach od maja do września 2016 r. na terenie Miasta oraz promocja bezpłatnej aplikacji CityAlert Chodzież. Aplikacja CityAlert Chodzież jest miejską aplikacją informacyjną, dzięki której mieszkańcy są informowani o wydarzeniach, koncertach, remontach, wywozie śmieci.

Warunki uczestnictwa w konkursie.
4. Dystrybucja ulotek odbywa się w chodzieskich szkołach, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach niepublicznych, podczas miejskich imprez na ich terenie, w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz inny zwyczajowo przyjęty sposób. Przewidywany okres dystrybucji ulotek trwać będzie od maja do września 2016 r. - do czasu wyczerpania się ulotek. 
5. Na ulotce konkursowej znajdują się 3 pytania konkursowe.
6. Należy poprawnie udzielić odpowiedzi na pytania, wypełnioną poprawnie część ulotki z pytaniami wrzucić do urny.
7. Zachować pozostałą część ulotki konkursowej do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
8. Cześć ulotki konkursowa (zawierająca pytania) jak i ulotka opatrzone są tym samym numerem.
9. Jedna ulotka konkursowa upoważnia do odbioru jednej nagrody .
Wyniki konkursu i nagrody
10. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 11 września 2016 podczas podczas Chodzieskiej ZaDyszki.
11. Spośród wrzuconych do urny części ulotki z prawidłowymi odpowiedziami zostaną wylosowane nagrody.
12. Aby odebrać nagrodę należy okazać się ulotką, której numer został wylosowany.
13. W przypadku nie odebrania nagrody przez osobę, której numer zostanie wylosowany,organizator konkursu wylosuje kolejną.
14. Nagrodami jest sprzęt elektroniczny w postaci smartfonów w liczbie pięciu sztuk.
15. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.
16. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
17. Odbiór nagrody musi pokwitować osoba pełnoletnia.
Postanowienia końcowe:
18. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
19. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.chodziez.pl, w zakładce konkurs.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


powrót